ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.ณรงค์ เสวก

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.ราชศักดิ์ ญาณอุบล

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.สุริยา นาคแก้ว

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. xxxxx xxxxxxx

รอง ผบ.ตร.

ผบช.

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช

พล.ต.ท. xxxxx xxxxxxx

ผบช